Bank BPH

Ogólnopolski bank z siedzibą w Gdańsku, należący do grupy kapitałowej GE – jednej z największych korporacji na świecie. Oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, korporacyjnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

KLIENT Bank BPH
data od 2015
zakres digital

Zostaliśmy wybrani jako agencja, która ma wspierać komunikację banku BPH w obszarach BTL i digital. Ze względu na charakter umowy nie ujawniamy szczegółów projektów, ale efekty naszej współpracy widać na co dzień w różnych kanałach komunikacji.