Gdyński Biznesplan

Celem Gdyńskiego Biznesplanu jest ułatwienie młodym przedsiębiorcom wejścia w biznesowy świat. Konkurs, będący inicjatywą Urzędu Miasta Gdynia, odbywa się nieprzerwanie od 2003 roku.

KLIENT Miasto Gdynia 
data 2015
zakres branding, materiały promocyjne, outdoor

 

Nowa identyfikacja wizualna Gdyńskiego Biznesplanu nawiązuje do wyzwań stojących przed startującym przedsiębiorcą. Zarówno sygnet, złożony z elementów matematycznych, jak i hasło przewodnie konkursu: "Włącz się do działania", wspierają ideę tworzenia biznesplanu – wymagającego wyliczeń, kalkulacji i odpowiedniego doboru składowych.