Instytut Genesis

Instytut Genesis funkcjonuje przy czterogwiazdkowym Hotelu Nadmorskim. Aktywnie wspiera klientów w prowadzeniu zdrowego stylu życia, dostarczając motywacji, infrastruktury oraz wiedzy w obszarach: fizjoterapii, treningu, biokosmetyki oraz diety.

KLIENT Hotel Nadmorski
data 2015
zakres branding, materiały promocyjne, oznakowanie przestrzeni

Infrastruktura Instytutu Genesis tym różni się od tradycyjnych przyhotelowych SPA, że pozwala na całościowe podejście do zdrowego stylu życia. Dlatego w komunikacji ważne było podkreślenie lifestyle'owego charakteru marki, która zachęca do zmiany i stawiania sobie kolejnych wyzwań.

Podkreślenie niezależności od hotelu oraz przekazanie DNA marki i jej niepodważalnych atutów: prowadzonego w Instytucie fizjotreningu, zabiegów z wykorzystaniem unikalnych kosmetyków i cateringu dietetycznego z czterogwiazdkowej restauracji, wymagało stworzenia unikalnego stylu komunikacji.

Zachowanie subtelnego powiązania z Hotelem Nadmorskim za pomocą kodu kolorystycznego, wyróżniło Instytut Genesis na tle przyhotelowych salonów SPA i siłowni. Hart ducha i pełen dynamiki charakter marki znajduje odzwierciedlenie w bardzo bezpośrednich wezwaniach do działania. Sportowy charakter komunikacji Genesis nie jest jednak przejaskrawiony. Silną komunikację w obrębie haseł, tekstów i linii graficznej zestawiono z łagodną i neutralną linią wprowadzania fotografii.