KOLEJNY ETAP KOMUNIKACJI HOTELU NADMORSKIEGO Z CZYTELNIKA HBRP

Work, News / 08-11-2013 r.

W listopadowym numerze Harvard Business Review Polska pojawiła się wersja drukowana Kompendium MICE. To następny element zbudowanej przez Whizbrand i konsekwentnie prowadzonej strategii komunikacji Hotelu Nadmorskiego ze środowiskiem biznesowym.

Kompendium MICE, będący praktycznym przewodnikiem dla organizatorów konferencji, daje praktyczne narzędzia i wskazuje najczęściej popełniane błędy przy organizacji wydarzeń biznesowych – spotkań, integracji, konferencji.

W poprzednim miesiącu zachęcaliśmy do pobrania Kompendium w wersji elektronicznej (tą realizację można zobaczyć tutaj)

W listopadzie prenumeratorzy otrzymali wersję drukowaną.

Dodatkowo w tym numerze znalazła się reklama Hotelu Nadmorskiego.

Obie te realizacje wspierają się wzajemnie. Kompendium MICE jest potwierdzeniem kompetencji Hotelu Nadmorskiego i nawiązuje merytoryczny dialog z odbiorcami. Reklama wskazuje źródło rzetelnej wiedzy – ponad 10-letnie doświadczenie w organizacji spotkań biznesowych.

Whizbrand odpowiada za opracowanie treści, projekt graficzny i przygotowanie do druku tych materiałów.