Międzynarodowe Forum Gospodarcze

Najważniejsze wydarzenie o charakterze ekonomiczno-gospodarczym w regionie. Od 2001 roku stanowi platformę wymiany poglądów, informacji i opinii między przedstawicielami świata nauki, ekspertami oraz praktykami biznesu.

KLIENT Miasto Gdynia
data 2014
zakres branding, identyfikacja, akcydensy, outdoor

 

Prace nad projektem obejmowały stworzenie nowego znaku, księgi identyfikacji wizualnej i podstawowych materiałów promocyjnych. Każda ze ścieżek konferencji została opatrzona monoikoną, wskazującą na zakres tematyczny, którego dotyczy.