Netsprint

Netsprint jest jednym z liderów rynku w zakresie technologii wspierających marketing w internecie. Whizbrand został poproszony o wsparcie w zredefiniowaniu strategii marketingowej, sformułowaniu pozycjonowania oraz stworzenie wytycznych dla nowego systemu identyfikacji. 

KLIENT NetSprint
data 2014
zakres strategia

 

Nowe marki, które powstawały wraz z rozwojem zakresu usług, były tworzone spontanicznie i na poziomie komunikacji nie kreowały spójnego, logicznego i wzajemnie uzupełniającego się systemu. Działalność Grupy Netsprint została podzielona na 4 obszary, odpowiadające naturalnemu cyklowi potrzeb marketerów: Bring, Convert, Monetize oraz Report.

Wypracowana strategia firmy, wyrażona hasłem: Netsprint | Technology driven marketing, podkreśla zmianę profilu całej Grupy – z firmy kojarzonej głównie z wyszukiwarką na dostawcę kompleksowych rozwiązań marketingowych bazujących na własnej technologii.

Od kilku lat NetSprint przechodził proces ewolucyjnej zmiany strategii – od firmy, której wyróżnikiem są silne kompetencje wyszukiwawcze do firmy, która w oparciu o swoje kompetencje technologiczne jest w stanie pomagać marketerom osiągać ich cele biznesowe. Zdecydowaliśmy się przyśpieszyć ten proces, pracując równolegle nad doprecyzowaniem strategii marketingowej, zmianami w zakresie identyfikacji wizualnej marek oraz strategii komunikacji. Skorzystaliśmy w tym procesie z usług Whizbrand Group. Obok wielu innych korzyści najbardziej pomocne było dla nas oparcie się o doświadczenie marketingowe konsultantów, stawianie przez nich właściwych pytań i asertywne kwestionowanie niektórych z naszych pomysłów w imię sukcesu całego Projektu.

Artur Banach
Prezes Zarządu NetSprint Sp. z o.o.