WŁĄCZYLIŚMY SIĘ DO DZIAŁANIA

News / 27-04-2016 r.

Gdyński Biznesplan to projekt, który od 2003 roku ułatwia młodym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu. Ideą konkursu jest wsparcie osób, które mają pomysł na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności, lecz brakuje im środków, kompetencji czy kontaktów.

Na potrzeby tegorocznej edycji konkursu opracowaliśmy jego znak, księgę identyfikacji oraz hasło przewodnie: „Włącz się do działania”. Przygotowaliśmy szereg materiałów promocyjnych, spójnych z identyfikacją wizualną, opartą o siatki matematyczne i jasno określone, wyraziste barwy.

Znak Gdyńskiego Biznesplanu został zbudowany z symboli, które odnoszą się bezpośrednio atrybutów występujących w nazwie wydarzenia. Nawiązuje on do częstych wyzwań, stojących przed startującym przedsiębiorcą. Ostatecznie, sam biznesplan wymaga wyliczeń, kalkulacji i odpowiedniego doboru składników, który zmaksymalizuje szanse na sukces.

Zobacz, jak nowa identyfikacja konkursu funkcjonuje w praktyce: