WHIZBRAND GROUP W POMORSKIM KLUBIE BIZNESU

News / 23-02-2012 r.

Whizbrand Group dołączył do Pomorskiego Klubu Biznesu. Jest to inicjatywa kadry zarządzającej i właścicieli lokalnych firm z terenu Pomorza.

Whizbrand Group dołączył do Pomorskiego Klubu Biznesu. Jest to inicjatywa kadry zarządzającej i właścicieli lokalnych firm z terenu Pomorza. Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kontaktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając i propagując inicjatywy, postawy i działania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przedsiębiorców Pomorza oraz wspierając integrację środowiska, wymianę doświadczeń i tworzenie przestrzeni dla szerokiej współpracy ponadregionalnej osób, firm i instytucji.

Misją Whizbrand Group jest podnoszenie standardów, edukacja i wsparcie rozwoju świadomości zasad kreowania marek i strategii komunikacji wśród przedsiębiorców w północnej części Polski. Whizbrand wypełnia lukę pomiędzy światami agencji reklamowych i biznesu, tłumacząc te światy na język zrozumiały dla drugiej strony, porządkując dialog, edukując, dodając wartość i tworząc nowe rozumienie zasad komunikacji marketingowej. W ten sposób pragniemy wspierać lokalnych Klientów i Partnerów w rozwijaniu nowoczesnego podejścia do marketingu strategicznego, czego efektem mają być skuteczne projekty oraz silne marki lokalne o solidnie zbudowanych podstawach.

Włączenie Whizbrand Group do Pomorskiego Klubu Biznesu pozwoli na skuteczne realizowanie misji Firmy.