Sollers Consulting

Sollers Consulting to firma doradzająca przy projektach z pogranicza biznesu i technologii. Whizbrand nadzorował proces redefinicji wizerunku obejmujący sformułowanie długoterminowej strategii marketingowej oraz nowego pozycjonowania marki.

KLIENT Sollers Consulting
data 2010
zakres strategia

 

Jako zewnętrzni konsultanci wspieraliśmy merytorycznie Zespół Klienta, wskazując kierunek i zakres opracowań oraz weryfikując i rozwiązując dylematy projektowe związane z wyborem identyfikacji wizualnej czy konstrukcji hasła dopowiadającego.

Efektem współpracy było sprawne wprowadzenie nowego pozycjonowania, wyrażonego hasłem: Sollers Consulting | Business Engineered.

Sollers Consulting współpracował z Whizbrand w projekcie pełnej redefinicji wizerunku firmy oraz wypracowania długoterminowej strategii marketingowej. Szeroki zakres kompetencji Whizbrand pozwolił nam na precyzyjne zdefiniowanie zakresu tego projektu oraz skuteczne zarządzanie pracami w trakcie projektu. Bardzo przydatna była również znajomość rynku i dostawców oraz praktyka. Dzięki nim mogliśmy przyjąć najlepsze podejście dla naszej firmy do wyboru i zarządzania dostawcami.

Marcin Pluta
Członek Zarządu Sollers Consulting Sp. z o.o.